Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 46 0 *
2019 54 40
2018 52 40
2017 74 40
2016 71 30
2015 63 30