UAB

Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Dades DGU
  • DGU000001686 Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 96% 3%
2021 88% 95% 7%
2020 98% 98% 0%
2019 87% 99% 12%
2018 99% 99% 0%
2017 94% 100% 6%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 7 29 39 21 4
2021 4 22 52 18 5
2020 2 31 50 16 2
2019 1 16 59 23 1
2018 4 23 50 22 1
2017 2 25 62 12 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43880 Aproximació Integrada a L’origen Dels Trastorns Mentals: Biologia, Persona i Ambient 11 1 1 3 6 0 0 100% 100% 0%
43876 Estils de Vida i Salut 10 1 3 5 1 0 0 100% 100% 0%
43875 Estrès, Afrontament i Salut 11 0 7 4 0 0 0 100% 100% 0%
43873 Metodologia de Recerca Aplicada en Psicologia Clínica i de la Salut 11 1 5 5 0 0 0 100% 100% 0%
43881 Mostreig i Models D’anàlisi en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut 11 1 1 3 5 0 1 91% 100% 9%
43874 Pràcticum de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut 10 1 3 5 0 1 0 90% 90% 0%
43878 Recerca Aplicada en Trastorns Mentals 12 1 0 5 4 1 1 83% 91% 8%
43883 Treball de Final de Màster 11 0 4 3 2 1 1 82% 90% 9%