Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 24 20
2022 27 20
2021 24 20
2020 18 25
2019 25 25
2018 27 25
2017 39 25