Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.17% 92.89%
2021 87.27% 89.22%
2020 97.66% 97.5%
2019 87.78% 87.59%
2018 98.46% 98.46%
2017 93.88% 93.88%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats