UAB

Màster Universitari en Traducció Audiovisual

Dades DGU
  • DGU000001641 Màster Universitari en Traducció Audiovisual
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 97% 100% 3%
2020 100% 100% 0%
2019 95% 99% 4%
2018 99% 100% 1%
2017 98% 99% 1%
2016 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 37 55 4 0
2020 4 40 54 3 0
2019 4 37 51 7 1
2018 4 37 55 4 0
2017 4 34 56 5 1
2016 4 24 67 4 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44379 Audio Description and Subtitling for the Deaf and Hard of Hearing B-A 29 1 2 23 3 0 0 100% 100% 0%
44383 Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A 22 1 9 9 2 0 1 95% 100% 5%
44378 Doblatge i Subtitulació B-A 27 2 11 14 0 0 0 100% 100% 0%
44382 Doblatge i Subtitulació B-A 24 1 6 16 0 0 1 96% 100% 4%
43818 Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual 27 1 7 19 0 0 0 100% 100% 0%
43820 Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual 23 1 12 9 0 0 1 96% 100% 4%
44380 Localització Multimèdia i de Videojocs B-A 29 1 18 9 1 0 0 100% 100% 0%
44384 Localització Multimèdia i de Videojocs B-A 23 1 8 13 0 0 1 96% 100% 4%
43764 Teoria de la Traducció Audiovisual 27 0 8 18 1 0 0 100% 100% 0%
43771 Teoria de la Traducció Audiovisual 24 0 12 11 0 0 1 96% 100% 4%
43765 Treball de Fi de Màster 30 1 14 9 4 0 2 93% 100% 7%
43772 Treball de Fi de Màster 23 1 10 8 0 0 4 83% 100% 17%
44381 Veus Superposades i Reparlat B-A 27 0 4 20 3 0 0 100% 100% 0%
44385 Veus Superposades i Reparlat B-A 23 0 8 13 1 0 1 96% 100% 4%