Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 51 20
2020 36 20
2018 37 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 91.32% 91.21%
2021 95% %
2020 98.96% 98.95%
2019 96.5% %
2018 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats