UAB

Màster Universitari en Interpretació de Conferències

Dades DGU
  • DGU000001763 Màster Universitari en Interpretació de Conferències
Crèdits: 120
Coordinació: Stampa Garcia-Ormaeche, Maria Guiomar

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 99% 99% 0%
2018 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 6% 29% 36% 24% 1%
2018 4% 12% 38% 46% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np