UAB

Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals

Dades DGU
  • DGU000001764 Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 99% 5%
2020 98% 100% 2%
2019 99% 100% 1%
2018 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 6 23 55 16 1
2020 4 20 66 10 0
2019 3 21 62 14 0
2018 5 15 72 7 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
44016 Àmbits de Recerca de la Traductologia i Dels Estudis Interculturals 13 1 4 3 4 0 1 92% 100% 8%
44386 Bases per a l'Estudi de la Traducció, la Traductologia i els Estudis Interculturals B-A 38 2 13 18 4 1 0 97% 97% 0%
44015 Fonaments de la Traductologia i Dels Estudis Interculturals 13 1 0 8 4 0 0 100% 100% 0%
44017 Iniciació a la Recerca 13 1 4 4 3 0 1 92% 100% 8%
44389 Interpretació en els Serveis Públics B-A 12 1 1 8 2 0 0 100% 100% 0%
44529 Modalitats de Traducció B-A 25 0 0 20 5 0 0 100% 100% 0%
44388 Traducció Especialitzada Jurídica, Tècnica i Audiovisual 13 1 0 12 0 0 0 100% 100% 0%
44018 Treball de Final de Màster 40 2 14 14 4 0 6 85% 100% 15%