Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 42 97.619% 100% 2.381%
2021 48 100% 100% 0%
2020 43 90.698% 90.698% 0%
2019 46 100% 100% 0%
2018 44 95.455% 100% 4.545%
2017 46 95.652% 100% 4.348%
2016 49 97.959% 97.959% 0%
2015 50 100% 100% 0%
2014 44 95.455% 100% 4.545%
2013 39 100% 100% 0%
2012 42 100% 100% 0%
2011 42 97.619% 100% 2.381%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 42
  98%
  100%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2021 2500260 48
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2020 2500260 43
  91%
  91%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 2500260 46
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2500260 44
  95%
  100%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 46
  96%
  100%
  4%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500260 49
  98%
  98%
  0%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2015 2500260 50
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 44
  95%
  100%
  5%
2013 2500260 39
  100%
  100%
  0%
2012 2500260 42
  100%
  100%
  0%
2011 2500260 42
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 42 5% 10% 71% 12% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2021 2500260 48 4% 0% 58% 35% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2500260 43 5% 0% 37% 49% 9% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2019 2500260 46 0% 0% 72% 28% 0% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2500260 44 2% 0% 59% 34% 0% 5%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500260 46 2% 0% 63% 30% 0% 4%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500260 49 4% 0% 39% 55% 2% 0%
1353 64 0% 0% 0% 75% 25% 0%
2015 2500260 50 4% 0% 68% 28% 0% 0%
2014 2500260 44 0% 0% 73% 23% 0% 5%
2013 2500260 39 3% 0% 44% 54% 0% 0%
2012 2500260 42 5% 17% 48% 31% 0% 0%
2011 2500260 42 2% 10% 64% 21% 0% 2%