Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 93.75% 95.238% 1.562%
2021 54 87.037% 88.679% 1.852%
2020 64 89.062% 89.062% 0%
2019 58 86.207% 87.719% 1.724%
2018 46 82.609% 86.364% 4.348%
2017 54 87.037% 90.385% 3.704%
2016 53 88.679% 88.679% 0%
2015 44 81.818% 87.805% 6.818%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 64
  94%
  95%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 54
  87%
  89%
  2%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2020 2500260 64
  89%
  89%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 2500260 58
  86%
  88%
  2%
2018 2500260 46
  83%
  86%
  4%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2017 2500260 54
  87%
  90%
  4%
2016 2500260 53
  89%
  89%
  0%
2015 2500260 44
  82%
  88%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 64 5% 6% 36% 44% 5% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2021 2500260 54 4% 2% 26% 56% 11% 2%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500260 64 3% 0% 36% 48% 11% 0%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2019 2500260 58 5% 5% 21% 50% 12% 2%
2018 2500260 46 2% 0% 43% 37% 13% 4%
1353 48 0% 0% 0% 67% 33% 0%
2017 2500260 54 4% 0% 28% 54% 9% 4%
2016 2500260 53 6% 2% 34% 47% 11% 0%
2015 2500260 44 5% 2% 18% 57% 11% 7%