UAB

Grau en Educació Social

Dades DGU
  • GRAU00000072 Graduat en Educació Social
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95% 98% 3%
2021 94% 98% 4%
2020 95% 98% 3%
2019 96% 98% 2%
2018 90% 96% 6%
2017 91% 97% 5%
2016 94% 97% 4%
2015 94% 97% 3%
2014 94% 97% 3%
2013 94% 97% 4%
2012 94% 97% 2%
2011 89% 95% 6%
2010 87% 96% 9%
2009 85% 97% 12%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 8 59 28 2
2021 2 5 60 30 2
2020 2 6 61 29 2
2019 2 6 61 29 2
2018 2 5 53 35 4
2017 2 6 54 35 3
2016 2 8 52 36 3
2015 2 10 53 32 3
2014 2 5 55 34 3
2013 2 7 53 36 3
2012 2 9 58 29 3
2011 2 3 50 40 5
2010 2 3 55 37 4
2009 2 2 61 32 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101671 Acollida i Inclusió de les Persones Immigrants 30 1 0 27 2 0 0 100% 100% 0%
103520 Antropologia i Filosofia de l'Educació 76 4 4 32 32 0 4 95% 100% 5%
105047 Aspectes Biopsicològics de la Persona 78 0 0 23 45 4 6 87% 94% 8%
101657 Bases Sociopolítiques de l'Educació 74 3 6 48 13 1 3 95% 99% 4%
103683 Comunicació i Interacció Educativa II 2 0 0 0 0 1 1 0% 0% 50%
101666 Democràcia i Participació Social 30 0 0 12 17 0 0 100% 100% 0%
101665 Desenvolupament Cultural Comunitari 23 0 5 18 0 0 0 100% 100% 0%
101653 Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes 76 2 3 46 20 0 5 93% 100% 7%
101673 Educació amb les Persones Adultes 61 3 11 34 12 0 1 98% 100% 2%
101684 Educació de Nens i Joves 60 0 1 59 0 0 0 100% 100% 0%
106734 Educació Digital i Socioemocional 76 3 10 47 8 7 1 89% 91% 1%
101636 Educació en Contextos de Diversitat 19 1 0 14 4 0 0 100% 100% 0%
101683 Educació en el Temps Lliure de Nens i Joves 32 0 0 25 7 0 0 100% 100% 0%
101644 Educació i Contextos Educatius 77 3 1 55 15 0 3 96% 100% 4%
101646 Educació i Cooperació per al Desenvolupament 16 0 5 9 2 0 0 100% 100% 0%
101661 Educació per a la Ciutadania 20 1 1 14 4 0 0 100% 100% 0%
101664 Educació per a la Salut 42 0 1 33 8 0 0 100% 100% 0%
101639 Educació, Sostenibilitat i Consum 18 0 0 17 1 0 0 100% 100% 0%
101634 El Procés d'Ensenyament Aprenentatge 79 1 0 37 32 0 9 89% 100% 11%
101637 Estratègies de Mediació 18 0 2 13 3 0 0 100% 100% 0%
101659 Estratègies Didàctiques per a la Formació de les Persones Adultes 16 0 0 15 1 0 0 100% 100% 0%
101663 Fonaments de l'Educació Sociocomunitària 60 0 0 41 19 0 0 100% 100% 0%
101675 Gestió d'Institucions Socioeducatives 64 0 3 41 19 0 1 98% 100% 2%
106733 Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu 77 0 1 42 29 0 5 94% 100% 6%
101682 Infància i Adolescència en Risc 42 2 4 30 5 0 1 98% 100% 2%
101670 Inserció Social de les Persones amb Discapacitat 23 0 0 20 2 0 1 96% 100% 4%
101669 Institucions de Justícia i Reeducació 37 0 0 19 18 0 0 100% 100% 0%
101655 Investigar en Educació 85 1 3 37 33 8 3 87% 90% 4%
101642 L'Organització i els Grups 78 0 3 15 54 3 3 92% 96% 4%
105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 79 1 0 65 5 5 3 90% 93% 4%
101668 Orientació i Inserció Sociolaboral 33 1 2 25 5 0 0 100% 100% 0%
104080 Pedagogia Social 64 3 4 23 28 3 1 94% 95% 2%
101681 Pràcticum I 59 2 20 34 1 2 0 97% 97% 0%
101680 Pràcticum II 74 1 38 30 2 1 2 96% 99% 3%
105046 Psicologia Evolutiva i de l'Educació 84 1 0 17 59 4 3 92% 95% 4%
101656 Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 9 0 2 5 2 0 0 100% 100% 0%
101662 Teories i Història de l'Educació 77 5 12 48 11 0 1 99% 100% 1%
103546 Treball de Fi de Grau 73 3 14 40 9 2 5 90% 97% 7%
101667 Treball Social i Discriminació 38 2 2 18 16 0 0 100% 100% 0%