Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 25 100% 100% 0%
2020 20 100% 100% 0%
2019 25 100% 100% 0%
2018 24 100% 100% 0%
2017 28 96.429% 100% 3.571%
2016 9 88.889% 88.889% 0%
2015 12 100% 100% 0%
2014 16 100% 100% 0%
2013 17 100% 100% 0%
2012 11 81.818% 100% 18.182%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500260 9
  100%
  100%
  0%
2500261 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500260 10
  100%
  100%
  0%
2500261 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500260 19
  100%
  100%
  0%
2500261 20
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500260 14
  100%
  100%
  0%
2500261 25
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500260 11
  100%
  100%
  0%
2500261 24
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500260 16
  100%
  100%
  0%
2500261 28
  96%
  100%
  4%
2016 2500260 24
  96%
  100%
  4%
2500261 9
  89%
  89%
  0%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2015 2500260 17
  100%
  100%
  0%
2500261 12
  100%
  100%
  0%
2014 2500260 18
  100%
  100%
  0%
2500261 16
  100%
  100%
  0%
2013 2500260 8
  100%
  100%
  0%
2500261 17
  100%
  100%
  0%
2012 2500260 14
  100%
  100%
  0%
2500261 11
  82%
  100%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500260 9 0% 22% 56% 22% 0% 0%
2500261 20 5% 30% 60% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500260 10 10% 10% 60% 20% 0% 0%
2500261 25 0% 8% 68% 24% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500260 19 0% 5% 79% 16% 0% 0%
2500261 20 0% 0% 60% 40% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500260 14 0% 14% 79% 7% 0% 0%
2500261 25 0% 0% 44% 56% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500260 11 0% 9% 73% 18% 0% 0%
2500261 24 4% 0% 50% 46% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500260 16 0% 6% 75% 19% 0% 0%
2500261 28 4% 4% 54% 36% 0% 4%
2016 2500260 24 8% 0% 54% 33% 0% 4%
2500261 9 0% 0% 56% 33% 11% 0%
1353 112 0% 0% 86% 14% 0% 0%
2015 2500260 17 0% 29% 47% 24% 0% 0%
2500261 12 0% 8% 75% 17% 0% 0%
2014 2500260 18 0% 17% 44% 39% 0% 0%
2500261 16 6% 31% 31% 31% 0% 0%
2013 2500260 8 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2500261 17 12% 0% 71% 18% 0% 0%
2012 2500260 14 0% 7% 86% 7% 0% 0%
2500261 11 0% 0% 55% 27% 0% 18%