Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 57 87.719% 90.909% 3.509%
2021 56 92.857% 98.113% 5.357%
2020 62 95.161% 95.161% 0%
2019 49 97.959% 100% 2.041%
2018 50 92% 97.872% 6%
2017 56 92.857% 100% 7.143%
2016 74 97.297% 100% 2.703%
2015 57 87.719% 90.909% 3.509%
2014 55 98.182% 100% 1.818%
2013 69 94.203% 100% 5.797%
2012 67 91.045% 96.825% 5.97%
2011 53 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500261 57
  88%
  91%
  4%
2021 2500261 56
  93%
  98%
  5%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2020 2500261 62
  95%
  95%
  0%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 2500261 49
  98%
  100%
  2%
2018 2500261 50
  92%
  98%
  6%
2017 2500261 56
  93%
  100%
  7%
2016 2500261 74
  97%
  100%
  3%
2015 2500261 57
  88%
  91%
  4%
2014 2500261 55
  98%
  100%
  2%
2013 2500261 69
  94%
  100%
  6%
2012 2500261 67
  91%
  97%
  6%
2011 2500261 53
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500261 57 0% 2% 47% 39% 9% 4%
2021 2500261 56 2% 7% 41% 43% 2% 5%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2020 2500261 62 0% 3% 58% 34% 5% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2019 2500261 49 4% 10% 67% 16% 0% 2%
2018 2500261 50 4% 6% 44% 38% 2% 6%
2017 2500261 56 0% 4% 36% 54% 0% 7%
2016 2500261 74 0% 1% 58% 38% 0% 3%
2015 2500261 57 4% 2% 42% 40% 9% 4%
2014 2500261 55 2% 15% 73% 9% 0% 2%
2013 2500261 69 0% 1% 67% 26% 0% 6%
2012 2500261 67 0% 3% 54% 34% 3% 6%
2011 2500261 53 4% 6% 57% 34% 0% 0%