Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 51 98.039% 100% 1.961%
2021 52 100% 100% 0%
2020 59 100% 100% 0%
2019 56 98.214% 100% 1.786%
2018 49 81.633% 100% 18.367%
2017 57 96.491% 100% 3.509%
2016 70 97.143% 100% 2.857%
2015 56 96.429% 100% 3.571%
2014 59 94.915% 100% 5.085%
2013 62 98.387% 100% 1.613%
2012 69 95.652% 100% 4.348%
2011 53 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500261 51
  98%
  100%
  2%
2021 2500261 52
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2500261 59
  100%
  100%
  0%
2019 2500261 56
  98%
  100%
  2%
2018 2500261 49
  82%
  100%
  18%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500261 57
  96%
  100%
  4%
2016 2500261 70
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500261 56
  96%
  100%
  4%
2014 2500261 59
  95%
  100%
  5%
2013 2500261 62
  98%
  100%
  2%
2012 2500261 69
  96%
  100%
  4%
2011 2500261 53
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500261 51 0% 4% 82% 12% 0% 2%
2021 2500261 52 2% 0% 69% 29% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500261 59 0% 2% 66% 32% 0% 0%
2019 2500261 56 0% 0% 48% 50% 0% 2%
2018 2500261 49 4% 2% 29% 47% 0% 18%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500261 57 0% 4% 53% 39% 0% 4%
2016 2500261 70 0% 0% 63% 34% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500261 56 5% 0% 50% 41% 0% 4%
2014 2500261 59 2% 5% 68% 20% 0% 5%
2013 2500261 62 3% 0% 89% 6% 0% 2%
2012 2500261 69 0% 3% 42% 51% 0% 4%
2011 2500261 53 2% 4% 81% 13% 0% 0%