UAB

Grau en Educació Infantil

Dades DGU
  • GRAU00000291 Graduat en Educació Infantil
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 96% 98% 2%
2020 98% 98% 1%
2019 98% 99% 1%
2018 97% 98% 1%
2017 97% 98% 1%
2016 97% 98% 1%
2015 97% 98% 1%
2014 97% 99% 1%
2013 97% 99% 2%
2012 98% 99% 1%
2011 98% 99% 2%
2010 94% 99% 5%
2009 93% 98% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 10 67 19 2
2020 2 12 64 21 2
2019 2 11 64 23 1
2018 2 8 66 22 2
2017 2 11 61 24 2
2016 2 10 62 23 2
2015 2 15 62 19 2
2014 2 15 63 18 1
2013 3 17 62 17 1
2012 3 14 65 17 1
2011 2 10 71 15 1
2010 1 13 65 20 1
2009 1 10 71 16 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101999 Acollida Lingüística a l'Escola 15 0 5 7 3 0 0 100% 100% 0%
106076 Anàlisi, Audició i Creació 4 0 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
102015 Aspectes Instrumentals de les Llengües 158 5 0 112 29 4 8 92% 97% 5%
103682 Comunicació i Interacció Educativa I 127 0 2 50 73 1 1 98% 99% 1%
103683 Comunicació i Interacció Educativa II 128 2 0 110 13 1 2 98% 99% 2%
102007 Context Social i Gestió Escolar 131 1 0 69 52 7 2 93% 95% 2%
102024 Desenvolupament de la Personalitat (0-6 Anys) 136 2 5 88 32 7 2 93% 95% 1%
103680 Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil 139 0 0 105 11 20 3 83% 85% 2%
103679 Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil 140 5 25 68 35 0 7 95% 100% 5%
104075 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil I 122 0 0 39 77 5 1 95% 96% 1%
104076 Didàctica de la Música en l'Etapa d'Educació Infantil II 125 0 0 119 6 0 0 100% 100% 0%
102039 Didàctica de la Música I 4 0 0 3 1 0 0 100% 100% 0%
106079 Didàctica de la Música II 4 0 0 2 2 0 0 100% 100% 0%
101989 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil I 144 2 3 98 30 11 0 92% 92% 0%
101988 Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil II 123 3 5 85 24 3 3 95% 98% 2%
105048 Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil I 121 3 21 66 29 2 0 98% 98% 0%
105049 Educació Corporal i Psicomotriu als Centres d'Educació Infantil II 123 2 6 88 27 0 0 100% 100% 0%
101644 Educació i Contextos Educatius 127 4 2 86 34 1 0 99% 99% 0%
101992 Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil I 123 7 22 87 6 0 1 99% 100% 1%
101991 Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil II 123 5 36 66 13 0 3 98% 100% 2%
102012 Els Centres Educatius d'Educació Infantil 135 2 25 96 4 3 5 94% 98% 4%
105811 Globalització i Gènere 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
105050 Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques en Educació Infantil 125 3 3 84 31 1 3 97% 99% 2%
102005 Infància, Salut i Alimentació 74 1 2 67 2 0 2 97% 100% 3%
106073 Infanteses: Narratives Inclusives a través de l’Art 3 1 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
102034 Innovació Didàctica en les Arts Visuals 12 1 8 3 0 0 0 100% 100% 0%
101985 Joc i Activitat Matemàtica en Educació Infantil 25 1 6 14 3 1 0 96% 96% 0%
101998 Joc i Moviment en Educació Infantil 69 2 7 50 10 0 0 100% 100% 0%
101987 La Pràctica Matemàtica a l'Aula d'Educació Infantil 125 2 2 74 44 1 2 98% 99% 2%
102009 L'Activitat Didàctica en el Cicle 0-3 27 0 5 22 0 0 0 100% 100% 0%
106450 L'Ensenyament de l'Anglès a l'Educació Infantil 8 1 6 1 0 0 0 100% 100% 0%
101986 Les Matemàtiques en el Currículum d'Educació Infantil 122 2 2 103 15 0 0 100% 100% 0%
102004 L'Experimentació en Educació Infantil 70 1 4 31 34 0 0 100% 100% 0%
102032 Llenguatge Musical 5 0 0 2 2 0 1 80% 100% 20%
102031 Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística 4 0 4 0 0 0 0 100% 100% 0%
105045 Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris 125 1 2 111 8 2 1 98% 98% 1%
102001 Narrativa i Poesia en Educació Infantil 29 0 1 27 0 0 1 97% 100% 3%
105053 Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta en Educació Infantil 21 0 0 15 4 0 2 90% 100% 10%
105052 Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu en Educació Infantil 31 1 0 22 8 0 0 100% 100% 0%
105051 Necessitats Educatives Específiques en els Processos d'Aprenentatge en Educació Infantil 33 0 0 31 2 0 0 100% 100% 0%
105054 Necessitats Educatives Específiques Sensorials en Educació Infantil 20 1 1 16 2 0 0 100% 100% 0%
101997 Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos 137 3 13 104 16 0 1 99% 100% 1%
102000 Organització de l'Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents 138 2 8 114 12 2 0 99% 99% 0%
102022 Pràcticum I 130 3 16 99 9 0 3 98% 100% 2%
102021 Pràcticum II 77 5 21 43 3 1 4 94% 99% 5%
102020 Pràcticum III 133 5 34 74 9 4 7 92% 97% 5%
102019 Pràcticum IV 130 4 71 48 4 0 3 98% 100% 2%
102023 Processos Educatius i Aprenentatge (0-6 Anys) 135 2 13 83 27 2 8 93% 98% 6%
102030 Projectes Artístics 12 0 1 11 0 0 0 100% 100% 0%
102016 Projectes Globalitzadors des de les Ciències Socials en Educació Infantil 35 1 1 28 5 0 0 100% 100% 0%
102008 Projectes Musicals en Educació Infantil 28 0 13 14 1 0 0 100% 100% 0%
102006 Societat, Família i Escola 79 0 0 39 37 2 1 96% 97% 1%
102011 Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació 134 3 5 74 45 0 7 95% 100% 5%
106074 Territoris de l’Art Contemporani com a Espais d’Aprenentatge 9 0 0 9 0 0 0 100% 100% 0%
102018 Treball de Final de Grau 135 1 34 76 15 5 4 93% 96% 3%
106075 Veu, Direcció i Cançó 5 0 0 0 5 0 0 100% 100% 0%