UAB

Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000594 Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Crèdits: 60
Coordinació: Colomer Martinez, Maria Teresa

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 1 1 0
2012 1 1 0
2011 0.9457364341085271317829457364341085271318 1 0.0542635658914728682170542635658914728682
2010 0.9292929292929292929292929292929292929293 0.9892473118279569892473118279569892473118 0.0606060606060606060606060606060606060606
2009 0.8791208791208791208791208791208791208791 0.9876543209876543209876543209876543209877 0.1098901098901098901098901098901098901099

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 0 1 0 0 0
2012 0.0625 0.225 0.6625 0.05 0
2011 0.0409836065573770491803278688524590163934 0.106557377049180327868852459016393442623 0.6639344262295081967213114754098360655738 0.1885245901639344262295081967213114754098 0
2010 0.0430107526881720430107526881720430107527 0.1182795698924731182795698924731182795699 0.688172043010752688172043010752688172043 0.1397849462365591397849462365591397849462 0.0107526881720430107526881720430107526882
2009 0.0617283950617283950617283950617283950617 0.1481481481481481481481481481481481481481 0.5802469135802469135802469135802469135802 0.1975308641975308641975308641975308641975 0.0123456790123456790123456790123456790123
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np