UAB

Màster Universitari en Formació de les Persones Adultes ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000452 Màster Universitari en Formació de les Persones Adultes
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 95% 100% 5%
2011 85% 100% 15%
2010 92% 100% 8%
2009 79% 99% 20%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 0% 33% 67% 0% 0%
2012 5% 32% 51% 13% 0%
2011 3% 24% 63% 10% 0%
2010 3% 30% 62% 5% 0%
2009 5% 17% 57% 20% 1%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np