Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2012 10%
74h
18%
129h
30%
212h
20%
141h
9%
65h
12%
88h
709h
2011 4%
28h
20%
152h
20%
148h
28%
211h
7%
53h
21%
159h
752h
2010 10%
89h
25%
221h
25%
225h
23%
205h
2%
20h
15%
136h
896h
2009 13%
107h
32%
263h
28%
228h
18%
151h
1%
10h
8%
69h
828h
2008 13%
104h
31%
254h
24%
195h
18%
150h
4%
33h
9%
76h
811h
2007 18%
125h
30%
210h
22%
154h
10%
69h
6%
41h
15%
105h
703h