Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2014 0%
0h
0%
0h
100%
7h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
7h
2013 16%
34h
32%
68h
16%
34h
5%
11h
18%
39h
13%
28h
214h
2012 0%
0h
28%
175h
33%
209h
10%
64h
11%
66h
18%
112h
626h
2011 9%
56h
27%
165h
23%
145h
14%
84h
5%
32h
23%
140h
622h
2010 2%
11h
50%
356h
13%
91h
11%
79h
3%
20h
21%
150h
709h
2009 0%
0h
59%
337h
0%
0h
12%
69h
5%
29h
24%
138h
572h
2008 0%
0h
63%
386h
11%
70h
5%
30h
0%
0h
20%
124h
609h
2007 0%
0h
82%
501h
18%
109h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
609h