UAB

Màster Universitari en Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, la Geografia, l'Història i l'Art ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000763 Màster Universitari en Investigació en Didàctica de les C. Socials, la Geografia, la Història i l'Art
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 50% 100% 50%
2013 75% 100% 25%
2012 84% 100% 16%
2011 86% 100% 14%
2010 80% 100% 20%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2014 0 0 100 0 0
2013 0 50 33 17 0
2012 4 28 57 12 0
2011 0 37 56 7 0
2010 3 41 51 5 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np