UAB

Màster Universitari en Psicopedagogia

Dades DGU
  • DGU000001196 Màster Universitari en Psicopedagogia
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 93% 100% 7%
2021 92% 100% 8%
2020 97% 100% 3%
2019 92% 97% 6%
2018 97% 99% 2%
2017 92% 98% 6%
2016 99% 100% 1%
2015 99% 100% 1%
2014 95% 100% 5%
2013 96% 98% 2%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 11 82 6 0
2021 2 15 72 11 0
2020 2 22 65 11 0
2019 1 21 68 6 3
2018 0 24 68 7 1
2017 1 17 66 14 2
2016 2 21 66 11 0
2015 1 25 63 11 0
2014 3 22 66 9 0
2013 1 18 65 14 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42971 Avaluació i Diagnòstic de Necessitats Educatives 37 1 3 26 5 0 2 95% 100% 5%
42972 Diversitat i Currículum 37 0 1 34 1 0 1 97% 100% 3%
42975 Gestió i Serveis Psicopedagògics 26 0 2 21 3 0 0 100% 100% 0%
42976 Intervenció i Assessorament Psicopedagògics a l'Educació Infantil i Primària 24 0 3 21 0 0 0 100% 100% 0%
42977 Intervenció Psicopedagògica en Població amb Dificultats Socials 13 0 0 12 1 0 0 100% 100% 0%
42978 Orientació i Intervenció Psicopedagògiques a l'Educació Secundària 24 0 2 22 0 0 0 100% 100% 0%
42973 Pràctiques Externes 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
44720 Pràctiques Externes 37 1 12 20 0 0 4 89% 100% 11%
42979 Psicopedagogia a les Organitzacions 12 0 0 10 1 0 1 92% 100% 8%
42980 Psicopedagogia de l'Aprenentatge al Llarg de la Vida 12 1 2 9 0 0 0 100% 100% 0%
42974 Treball de Final de Màster 44 1 2 27 3 0 11 75% 100% 25%