UAB

Màster Universitari en Recerca en Educació

Dades DGU
  • DGU000001297 Màster Universitari en Recerca en Educació
Crèdits: 60
Coordinació: Martinez Minguez, Maria Lourdes Bertran Tarres, Marta Ribas Seix, Teresa González Monfort, María de les Neus Espinet Blanch, Maria Sala Roca, Josefina Gairin Sallan, Joaquin Navio Gamez, Antonio Planas Raig, Nuria

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 96% 100% 4%
2018 98% 99% 2%
2017 93% 98% 5%
2016 98% 100% 1%
2015 97% 100% 3%
2014 94% 100% 6%
2013 89% 96% 8%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 3% 29% 53% 15% 0%
2018 4% 35% 53% 7% 1%
2017 3% 25% 63% 7% 2%
2016 3% 28% 56% 12% 0%
2015 3% 24% 62% 11% 0%
2014 3% 31% 55% 10% 0%
2013 2% 21% 54% 18% 4%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43218 Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca 11 0 5 5 0 0 1 91% 100% 9%
43219 Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals 8 1 1 4 2 0 0 100% 100% 0%
43930 El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques 8 0 6 2 0 0 0 100% 100% 0%
43221 Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona 6 1 2 2 1 0 0 100% 100% 0%
43201 Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca 15 0 1 10 3 0 1 93% 100% 7%
43199 Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny 59 1 9 36 13 0 0 100% 100% 0%
43227 Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades 59 1 29 27 2 0 0 100% 100% 0%
43200 Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca 58 0 22 29 7 0 0 100% 100% 0%
43225 L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca 16 1 1 9 5 0 0 100% 100% 0%
43226 La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica 9 0 5 4 0 0 0 100% 100% 0%
43205 La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social 9 1 4 4 0 0 0 100% 100% 0%
43206 Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació 7 0 1 4 2 0 0 100% 100% 0%
43928 Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica 9 0 1 8 0 0 0 100% 100% 0%
43208 Perspectives de Recerca en Educació Literària 17 1 2 11 3 0 0 100% 100% 0%
43210 Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa 8 1 2 5 0 0 0 100% 100% 0%
43211 Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social 11 1 6 4 0 0 0 100% 100% 0%
43929 Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques 8 0 1 4 2 0 1 88% 100% 12%
43223 Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex 8 1 0 3 4 0 0 100% 100% 0%
43204 Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions 8 0 1 5 2 0 0 100% 100% 0%
43224 Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) 20 0 1 15 3 0 1 95% 100% 5%
43212 Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica 9 0 4 3 2 0 0 100% 100% 0%
43213 Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació 16 1 5 7 2 0 1 94% 100% 6%
43214 Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura 17 0 2 14 1 0 0 100% 100% 0%
43215 Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives 9 0 3 6 0 0 0 100% 100% 0%
43217 Treball de Fi de Màster 58 3 20 15 5 1 14 74% 98% 24%
43216 Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física 8 1 1 6 0 0 0 100% 100% 0%