UAB

Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (especialitat matemàtiques)

Dades DGU
  • DGU000001363 Màster Universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (especialitat de Matemàtiques)
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 67% 100% 33%
2020 87% 100% 13%
2019 99% 99% 1%
2018 99% 100% 1%
2017 99% 99% 1%
2016 98% 100% 1%
2015 99% 100% 1%
2014 99% 100% 1%
2013 98% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2021 0 50 0 50 0
2020 0 29 54 17 0
2019 2 20 68 9 1
2018 1 27 65 7 0
2017 0 25 66 9 1
2016 0 25 65 9 0
2015 3 15 76 6 0
2014 2 22 69 7 0
2013 2 18 66 13 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np