Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2019 0 80
2018 24 80
2017 0 80
2016 0 80
2015 133 80
2014 83 80
2013 67 80