Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 66.67% %
2020 88.57% %
2019 98.97% 99.02%
2018 98.68% 98.72%
2017 98.83% 98.82%
2016 98.03% 98.4%
2015 99.44% 99.43%
2014 99.14% 99.11%
2013 98.74% 98.74%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats