UAB

Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000113 Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 99% 99% 0%
2012 98% 100% 2%
2011 95% 100% 5%
2010 100% 100% 0%
2009 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2013 5% 45% 46% 3% 1%
2012 5% 51% 39% 5% 0%
2011 5% 65% 28% 2% 0%
2010 5% 53% 39% 2% 0%
2009 7% 69% 22% 1% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np