Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 69 30
2011 75 30
2010 84 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 0% %
2013 88.89% %
2012 93.73% 97.01%
2011 98.06% 99.42%
2010 96.66% 96.98%
2009 94.12% 96.85%
2008 82.71% 82.71%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats