UAB

Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000589 Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 0% 0% 100%
2013 88% 100% 12%
2012 94% 100% 6%
2011 98% 100% 2%
2010 97% 100% 3%
2009 95% 98% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2014 0% 0% 0% 0% 0%
2013 0% 0% 36% 64% 0%
2012 7% 15% 58% 19% 0%
2011 5% 12% 67% 16% 0%
2010 8% 12% 65% 15% 0%
2009 6% 16% 42% 33% 2%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np