Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% 100%
2021 95.13% 95.13%
2020 98.45% 98.4%
2019 94.83% 94.68%
2018 99.33% 99.33%
2017 99.41% 99.4%
2016 98.33% 98.33%
2015 100% 100%
2014 98.33% 98.33%
2013 98.36% 98.36%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats