UAB

Màster Universitari en Microbiologia Aplicada

Dades DGU
  • DGU000001309 Màster Universitari en Microbiologia Aplicada
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 99% 100% 1%
2021 100% 100% 0%
2020 99% 100% 1%
2019 100% 100% 0%
2018 98% 99% 2%
2017 99% 100% 1%
2016 100% 100% 0%
2015 100% 100% 0%
2014 100% 100% 0%
2013 100% 100% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 5 26 66 2 0
2021 4 43 52 2 0
2020 2 45 47 7 0
2019 3 33 51 13 0
2018 2 29 58 10 1
2017 2 22 57 19 0
2016 2 29 56 13 0
2015 1 35 47 17 0
2014 5 25 54 16 0
2013 6 29 54 11 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42933 Mètodes de Microbiologia Molecular 24 2 1 19 2 0 0 100% 100% 0%
42937 Microbiologia Ambiental Avançada 24 0 0 23 1 0 0 100% 100% 0%
42934 Microbiologia Industrial 23 1 4 18 0 0 0 100% 100% 0%
42935 Microbiologia Mèdica 24 1 4 18 1 0 0 100% 100% 0%
42936 Pràctiques Professionals i de Recerca I 23 1 9 13 0 0 0 100% 100% 0%
42938 Pràctiques Professionals i de Recerca II 23 2 14 7 0 0 0 100% 100% 0%
42939 Treball de Final de Màster 24 2 11 10 0 0 1 96% 100% 4%