Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 78 25
2021 85 25
2020 80 25
2019 80 25
2018 80 25
2017 79 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% 100%
2021 96.51% 100%
2020 99.56% 99.53%
2019 100% 100%
2018 98.76% 100%
2017 99.57% 99.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats