Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 16%
96h
0%
0h
37%
225h
0%
0h
13%
80h
34%
209h
610h
2012 26%
222h
18%
150h
18%
150h
7%
62h
10%
82h
21%
175h
842h
2011 33%
287h
14%
121h
0%
0h
8%
70h
14%
120h
32%
283h
881h
2010 27%
496h
15%
283h
3%
54h
5%
90h
21%
384h
29%
536h
1841h
2009 27%
132h
18%
88h
4%
20h
3%
14h
17%
82h
32%
157h
493h
2008 16%
109h
39%
265h
0%
0h
6%
43h
7%
47h
31%
208h
671h
2007 27%
201h
40%
290h
0%
0h
0%
0h
10%
70h
23%
172h
733h
2006 31%
208h
43%
287h
0%
0h
0%
0h
2%
12h
25%
169h
675h