Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 0 25
2010 39 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2010 85.71% 85.71%
2009 85.71% 83.33%
2008 73.47% 80%
2007 80.65% 85.71%
2006 91.8% 91.8%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats