UAB

Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000003 Màster Universitari en Enginyeria Micro i Nanoelectrònica
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 100% 100% 0%
2011 97% 100% 3%
2010 92% 100% 8%
2009 96% 96% 0%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 4 39 45 12 0
2012 8 39 41 12 0
2011 5 32 52 11 0
2010 6 21 56 17 0
2009 4 33 41 19 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np