Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 1 0 *
2021 20 0 *
2019 35 40
2018 35 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 66.67% %
2019 82.86% 88.89%
2018 92.86% 92.86%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats