UAB

Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health

Dades DGU
  • DGU000001730 Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2020 75% 75% 0%
2019 85% 92% 8%
2018 95% 98% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2020 0 0 0 75 25
2019 5 28 36 22 8
2018 6 16 42 34 2
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np