Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 89.39% 91.18%
2021 96.09% 97.05%
2020 94.94% 95.97%
2019 97.45% 98.15%
2018 98.64% 100%
2017 92.55% 94.02%
2016 98.53% 98.53%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats