Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 149 35
2022 111 35
2021 88 35
2020 108 35
2019 153 35
2018 143 35
2017 173 40
2016 155 40
2015 109 40
2014 89 40
2013 69 40