UAB

Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents

Dades DGU
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 95% 100% 5%
2021 96% 99% 3%
2020 94% 99% 6%
2019 97% 99% 2%
2018 94% 100% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2 16 73 9 0
2021 2 10 69 17 1
2020 2 15 68 14 1
2019 2 13 74 11 1
2018 3 13 64 20 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42113 Avaluació i Accés als Documents 36 1 2 32 0 0 1 97% 100% 3%
42108 Dret i Règim Jurídic Dels Documents 33 0 0 24 6 1 2 91% 97% 6%
42105 Fonaments de l'Arxivística 35 1 8 20 4 0 2 94% 100% 6%
42111 Gestió Dels Serveis d'Arxiu 32 0 7 23 2 0 0 100% 100% 0%
43181 Pràctiques Externes 32 0 10 19 1 0 2 94% 100% 6%
42106 Productors i Tipologies Documentals I 35 0 6 26 2 0 1 97% 100% 3%
42109 Productors i Tipologies Documentals II 35 2 2 26 2 0 3 91% 100% 9%
42112 Sistemes de Gestió Documental 32 1 2 23 6 0 0 100% 100% 0%
42107 Sistemes d'Informació 34 1 9 22 1 0 1 97% 100% 3%
42110 Tècniques Arxivístiques 32 0 4 26 1 0 1 97% 100% 3%
43182 Treball de Fi de Màster 36 2 5 16 7 0 6 83% 100% 17%