UAB

Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents

Dades DGU
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 96% 99% 3%
2020 94% 99% 6%
2019 97% 99% 2%
2018 94% 100% 5%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 10 69 17 1
2020 2 15 68 14 1
2019 2 13 74 11 1
2018 3 13 64 20 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
42113 Avaluació i Accés als Documents 26 0 2 21 3 0 0 100% 100% 0%
42108 Dret i Règim Jurídic Dels Documents 37 1 0 14 20 2 0 95% 95% 0%
42105 Fonaments de l'Arxivística 37 0 2 26 9 0 0 100% 100% 0%
42111 Gestió Dels Serveis d'Arxiu 21 0 3 17 0 1 0 95% 95% 0%
43181 Pràctiques Externes 25 0 5 19 1 0 0 100% 100% 0%
42106 Productors i Tipologies Documentals I 37 0 2 26 6 0 3 92% 100% 8%
42109 Productors i Tipologies Documentals II 37 2 5 26 3 1 0 97% 97% 0%
42112 Sistemes de Gestió Documental 26 0 0 25 1 0 0 100% 100% 0%
42107 Sistemes d'Informació 33 2 5 20 4 0 2 94% 100% 6%
42110 Tècniques Arxivístiques 37 0 9 27 0 1 0 97% 97% 0%
43182 Treball de Fi de Màster 36 1 3 17 11 0 4 89% 100% 11%