Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2011 363 39 80
2010 307 28 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2017 76,47% %
2016 75,61% %
2015 85,23% %
2014 85,5% %
2013 84,26% %
2012 83,31% 100%
2011 78,7% 64,33%
2010 72,83% 64,14%
2009 68,8% 64,51%
2008 61,55% 55,4%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats