Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2019 130 23 50
2018 105 16 50
2017 72 8 50
2016 86 13 50
2015 63 13 60
2014 68 11 60
2013 69 10 60
2012 91 13 60
2011 136 23 60
2010 113 20 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 33,33% %
2021 69,23% %
2020 94,25% %
2019 83,51% 85,19%
2018 76,81% 79,47%
2017 84,28% 80,87%
2016 70,85% 67,59%
2015 72,43% 69,81%
2014 79,52% 85,38%
2013 79,67% 64,84%
2012 73,54% 77,64%
2011 72,6% 70,5%
2010 67,1% 64,19%
2009 73,5% 73,5%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats