Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 40 6 20
2014 37 5 20
2013 44 8 20
2012 38 5 30
2011 55 9 30
2010 34 3 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 100% %
2018 92,31% %
2017 85,11% 75%
2016 73,38% 68,33%
2015 80,39% 75%
2014 69,94% 82%
2013 61,88% 67,42%
2012 70,32% 78,18%
2011 50% 47,48%
2010 47,14% 47,14%
2009 32,5% 32,5%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats