Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 87,64% 71,91%
2020 92,88% 91,69%
2019 91,19% 82,91%
2018 88,7% 82,82%
2017 88,39% 76,12%
2016 89,99% 87,37%
2015 86,42% 78,25%
2014 88,2% 89,86%
2013 84,82% 84,82%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats