Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2014 24 40
2012 28 25
2011 13 25
2010 21 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2016 100% %
2015 50% %
2014 98,12% 98,12%
2013 100% %
2012 94,59% 94,44%
2010 96,67% 96,67%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats