Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2011 52 30
2010 60 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 92,22% %
2011 85,84% 78,69%
2010 87,35% 90,63%
2009 78,52% 78,52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats