Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 23 30
2011 47 30
2010 34 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 100% 100%
2011 94,16% 93,64%
2010 93,22% 92,38%
2009 88,07% 87,96%
2008 93,68% 93,68%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats