Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2013 0 25
2012 29 25
2011 27 25
2010 33 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2012 100% 100%
2011 97,06% 96,97%
2010 100% 100%
2009 97,62% 97,62%
2008 78,57% 78,57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats