Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 56 25
2011 59 25
2010 85 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 96,59% 96,55%
2011 95,46% 96,12%
2010 97,53% 97,32%
2009 88,69% 90,73%
2008 100% 100%
2007 99,7% 99,66%
2006 93,78% 93,78%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats