Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 66 50
2011 94 50
2010 133 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% %
2012 98,22% 98,14%
2011 98,99% 98,91%
2010 93,55% 93,6%
2009 96,59% 96,92%
2008 93,68% 93,39%
2007 93,56% 93,2%
2006 94,82% 94,82%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats